Shpallen fituesit e vendeve vakante për punonjës të policisë së burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve njofton rezultatet e vlerësimit të testimit me shkrim të zhvilluar më datë 29.06.2016 si edhe       28.07.2016, për pranim në policinë e burgjeve. Të gjithë kandidatët që kanë grumbuluar 60 pikë e sipër kanë të drejtë për të          vazhduar faza të tjera te konkurimit ( testin fizik, psikologjik dhe intervista). Për faza të mëtejshme do të njoftoheni nga Sektori i Burimeve Njerëzore për datën dhe vendin.  

...

Lexo me shume

 • Rreth Nesh

  Krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke siguruar që të gjitha organet e zbatimit...Lexo me shume

 • Kontakti

  Adresa: Rr "Abdi Toptani"
  (pranë Torre Drin), Tiranë
  Tel: 00 355 4 2254544 / 162
  Fax: 00 355 4 22 82 92
  Informacioni 0686056000
  E-mail: info@dpbsh.gov.al