Aktivitet ndërgjegjësues në IM Kavajë

Më datë 26. 06. 2014 në I.M Kavajë u zhvillua një aktivitet promovues në kuadër të Ditës Botërore të Luftës ndaj Trafikimit dhe Abuzimit me Drogat. Ky aktivitet u organizua si një bashkëpunim i DPB, Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe shoqërisë civile.

...

Lexo me shume

 • Rreth Nesh

  Krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke siguruar që të gjitha organet e zbatimit...Lexo me shume

 • Kontakti

  Adresa: Rr "Abdi Toptani"
  (pranë Torre Drin), Tiranë
  Tel: 00 355 4 2254544 / 162
  Fax: 00 355 4 22 82 92
  Informacioni 0686056000
  E-mail: info@dpbsh.gov.al