Arkiva

Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit: Vlerësime Pozitive për Sistemin e Burgjeve

Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit: Vlerësime Pozitive për Sistemin e Burgjeve

Departamenti Amerikan i Shtetit, nëpërmjet Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, në datën 24 maj 2012, publikoi raportin e vitit 2011, për Respektimin e të Drejta...

Lexo me shume

Mbrojtja dhe trajtimi i të burgosurve, nëpërmjet përmirësimit të mekanizimit të kërkesë/ankesave

Mbrojtja dhe trajtimi i të burgosurve, nëpërmjet përmirësimit të mekanizimit të kërkesë/ankesave

Trajtimi i personave të burgosur kryhet në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 8328 dt. 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve” i ndryshuar, Rre...

Lexo me shume

Përmbledhje e zhvillimeve kryesore të Sistemit të Burgjeve gjatë vitit 2011/2012

Përmbledhje e zhvillimeve kryesore të Sistemit të Burgjeve gjatë vitit 2011/2012

Sistemi i Burgjeve dhe Paraburgimeve, është një nga organizmat ku reformat e ndërmarra kanë sjellë një ndryshim tërësor, duke e shndërruar sistemin në një mundësi ri-edukimi. Ndryshi...

Lexo me shume

Reagim ndaj raportit te KSHH

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve vlerëson përpjekjet e Komitetit Shqiptar të Helsinkit për të krijuar një shoqëri, themeli i së cilës është zbatimi i të drejtave dhe lirive themelore...

Lexo me shume

Vërejtje lidhur me Raportin e Vitit 2011 të Avokatit të Popullit për Sistemin e Burgjeve

Vërejtje lidhur me Raportin e Vitit 2011 të Avokatit të Popullit për Sistemin e Burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve e ka konsideruar gjithmonë të rëndësishëm marrëdhënien me Avokatin e Popullit. Ka një praktikë të gjatë bashkëpunimi në vite e cila ka ardhur...

Lexo me shume

Shërbimi shëndetësor për personat me liri të kufizuar

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve i ka dhënë një rëndësi mjaft të veçantë kujdesit shëndetësor të personave me liri të kufizuar. Duke u bazuar në rekomandimet e dhëna nga...

Lexo me shume