Jetëshkrimi - Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve

Artur Zoto ka lindur më 02 tetor 1974, është i martuar dhe ka dy fëmijë. Zoto është emëruar në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve më datë 04.10.2013. Emërimi i Zotos në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve ka ardhur si rezultat e një përvoje tejet profesionale në fushën e të drejtave të njeriut dhe pas përfundimeve me sukses të Studimeve Mastër me kohë të plotë për “Sigurinë Globale”, me rezultatin “Merit” në Universitetin e Sheffield në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, në vitin 2005 ka kryer studime Pas-Universitare mbi Kriminologjinë në Universitetin Leicester, Mbretërinë e Bashkuar. Gjatë viteve 1993-1996, ka përfunduar studimet universitare pranë Akademisë së Policisë Tiranë.

Zoto ka qenë pjesëmarrës, referues dhe ka ndjekur një sërë kursesh profesionale jashtë vendit, si “Kursi Rajonal mbi Ndalimin”, Bukuresht/Rumani; “Mbi Luftën kundër Terrorizmit Ndërkombëtar”, Qendrën ILEA, Budapest; “Liderët e Shekullit 21”, Garmisch- Gjermani; “Mbi Drejtuesit Ndërkombëtarë”, në Akademinë Kombëtare Policore, Mbretëri e Bashkuar; “Mbi luftën kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar”, në Akademinë Policore Kombëtare Bramshill, Mbretëri e Bashkuar; “Trajner Ndërkombëtar”, organizuar nga UNODC në bashkëpunim me Qendrën TADOC në Turqi.

Prej marsit të vitit 2013 deri në shtator të këtij viti, ka qenë Koordinatori Kombëtar i Luftës kundër Kultivimit të Bimëve Narkotike në Departamentin për Sigurinë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Në vitin 2010 deri në vitin 2012, ka qenë i punësuar në Departamentin kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Në vitin 2007-2008 ka ushtruar detyrën e Shefit të Sektorit Kundër Trafikimit, Departamenti kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Drejtorinë e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Eksperienca më të hershme profesionale përfshijnë, në Sektorin kundër Lëndëve Narkotike, Departamenti kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Drejtorinë e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 2005-2006; Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, 2003-2005; Sektorin për Hetimet e Veçanta, Atashuar në Prokurorinë e Përgjithshme, Drejtoria kundër Krimit të Organizuar, 2001-2003; Sektorin kundër Terrorizmit, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, 2000-2001 e shumë të tjera.

Kontribut i veçantë vlerësohet pjesëmarrja për hartimin e Strategjisë Kombëtare të Policisë së Shtetit, si Anëtar i Grupit të Punës për Zhvillimin e Strategjisë 7-vjeçare të Policisë së Shtetit (2007-2013), Atashuar pranë misionit PAMECA.

Artur Zoto njeh shumë mirë gjuhën angleze.

 • Rreth Nesh

  Krijimin e kushteve të duhura për zbatimin me rigorozitet të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke siguruar që të gjitha organet e zbatimit...Lexo me shume

 • Kontakti

  Adresa: Rr "Abdi Toptani"
  (pranë Torre Drin), Tiranë
  Tel: 00 355 4 2254544 / 162
  Fax: 00 355 4 22 82 92
  Informacioni 0686056000
  E-mail: info@dpbsh.gov.al