Njoftim - shpallen fituesit e Policisë së Burgjeve

Njoftim - shpallen fituesit e Policisë së Burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve njofton, se bazuar në Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 7375, datë 24.11.2015, “Mbi procedurën e pranimit të kandidatëve për punonjës në Policinë e Burgjeve” është zhvilluar dhe ka përfunduar procesi për rekrutimin e stafit me uniformë me katër fazave testimi: me shkrim, fizik, kontroll psiko- social dhe intervistim. Komisioni shpalli fitues personat e mëposhtëm:

 

Nr

Emri Mbiemri

1

Bledar  Ceka

2

Arben   Molla

3

Lutfi   Tufa

4

Petrit  Dida

5

Altin   Panxhi

6

Vladimir  Muçka

7

Eduart   Bazaj

8

Evisa   Hoxha

9

Klajdi  Qereshniku

10

Ermilindo  Boci

11

Riza  Tato

12

Adriana   Bojaxhiu

13

Gazment  Çako

14

Gëzim   Hoxhallari

15

Erand   Çoçka

16

Robert   Mehmetaj

17

Xhemal  Ramaj

18

Valter  Fraholli

19

Edmond  Muço

20

Eduart  Shira

21

Selim  Shima

 

Sipas pikës 35 të Urdhrit të mësipërm, lista e kandidatëve të përzgjedhur është e vlefshme për një vit, duke filluar nga data e përfundimit të procesit të pranimit.

Kandidatët e shpallur fitues do të njoftohen nga Sektori i Burimeve Njerëzore për procedurat e mëtejshme.