Njoftim i shpalljes së procedurave për rekrutim

Bazuar në Ligjin Nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”,  i ndryshuar, Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve, të miratuar me VKM Nr.437, datë 20.05.2015; me qëllim plotësimin e vendeve vakante, në pozicionin Mjek dhe N/Mjek në IEVP,

...

Lexo me shume