INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE SHKODËR

Adresa dhe Numrat e Kontaktit:
 
 
Adresa: Reç, Malësi e Madhe
 
Numër kontakti:  +355 686056023
 
E-mail:  info.ievpshkoder@dpbsh.gov.al