Prokurimet Publike

Ecuria e procedurave ne DPB

Realizimi i prokurimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve në vitin 2014 dhe menaxhimi i burimeve financiare per vitin 2015.

...

Lexo me shume

Ecuria e procedurave

Tabela e prokurimit publik per periudhen Janar-Dhjetor 2012...

Lexo me shume

Ecuria e procedurave të prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve

Ecuria e procedurave të prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve...

Lexo me shume

Procedurat e prokurimit ne DPB

Sektori i Prokurimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve ka shpallur 11 procedura prokurimi, të cilat janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme. Treguesit e tabëles janë deri në datë 07/05/2010. ...

Lexo me shume

Sektori i Prokurimit

Nga Sektori i Prokurimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve janë shpallur procedurat e prokurimit, si më poshtë:...

Lexo me shume