Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Koordinator për të drejtën e informimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve: Artemida Bajraktari


E-mail:     artemida.bajraktari@dpbsh.gov.al
Tel:           00 355 4 2254544/162
Adresa:    Rruga "Zef Serembe", ish BRMR, Tiranë
Orari:        E Hënë - E Premte 08:00 - 16:00