NJOFTOHEN KANDIDATET PER PUNONJES TE ROLIT BAZE QE DO TE VAZHDOJNE TESTIMIN

NJOFTOHEN KANDIDATET PER PUNONJES TE ROLIT BAZE QE DO TE VAZHDOJNE TESTIMIN

NJOFTOHEN KANDIDATET QE DO TE VAZHDOJNE TESTIMIN 

  • Të gjithë kandidatët që kanë marrë mbi 30 pikë në testimin me shkrim të zhvilluar me datë 06 Maj 2019, në Akademinë e Sigurisë, do të vazhdojnë fazat e tjera të testimit sipas datave që vijojnë:
  • Më datë 14 Maj 2019, ora 08.00 do të paraqiten në Akademinë e Sigurisë për të marrë pjesë në testimin fizik, kandidatët nga numri 1-100.
  • Më datë 15 Maj 2019, ora 08 do të paraqiten në Akademinë e Sigurisë për të marrë pjesë në testimin fizik, kandidatët nga numri 101 deri në 198.
  • Kandidatët që do të jenë kalues në testin fizik do të paraqiten për intervistë në Akademinë e Sigurisë më datë 16 Maj 2019, ora 08.
  • Kandidatët duhet të  kenë dokument identifikimi dhe të kenë uniformë të përshtatëshme.

Gjeni në listën e mëposhtme rezultatet e testimit me shkrim:

 

11.05.2019
   Rezultatet e testimit me shkrim