Publikohet lista e kandidatëve që janë shpallur fitues në konkursin për pranimin në Policinë e Burgjeve

Publikohet lista e kandidatëve që janë shpallur fitues në konkursin për pranimin në Policinë e Burgjeve

Publikohet lista e kandidatëve që janë shpallur fitues në konkursin për pranimin për Policinë e Burgjeve.

Kandidatët të azhornohen dhe të rrinë në kontakt në vazhdimësi me faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve pasi pritet fillimi i Trajnimit Bazë.

Pranimet në punë do të bëhen në rend zbritës nga pikët maksimale në pikët minimale.

 

27.05.2019
   Lista e fituesve sipas rretheve