Mbi fillimin e trajnimit bazë për kandidatët fitues në konkursin për punonjës të policisë së burgjeve

Mbi fillimin e trajnimit bazë për kandidatët fitues në konkursin për punonjës të policisë së burgjeve

Njoftohen kandidatët fitues në konkursin për punonjës të policisë së burgjeve se më datë 12.06.2019 fillon trajnimi bazë.

Trajnimi do të zhvillohet në dy faza.

Faza e pare nga data 12.06.2019 deri më 05.07.2019

Trajnimi do të zhvillohet në tre qendra:

 

1- IEVP Jordan Misja

2- IEVP Reç, Malësi e Madhe

3- IEVP Peqin

Bashkëlidhur lista e kandidatëve sipas vendeve ku do të zhvillohet trajnimi.

Paraqitja në trajnim do të jetë në orën 08.00, datë 12.06.2019, sipas përcaktimit të institucionit

06.10.2019
   Për trajnimin Bazë Qershor 2019