Gratë e dënuara

Aktivitetet per Grate

Aktivitete ku protagoniste janë vet gratë në konflikt me ligjin � teatër, poezi, skeçe, valle ...

Lexo me shume

Kujdesi Shendetesor per Grate

Gratë në sistemin e burgjeve janë të akomoduara në IEVP Jordan Misja dhe IEVP Ali Demi....

Lexo me shume

Llojet e veprave qe kane kryer

Në IEVP Ali Demi janë gjithsej 102 gra. Niveli arsimor i grave të dënuara është: 72 gra janë me arsim 8 vjeçar; 18 gra kanë mbaruar arsimin e mesëm; 8 gra janë me arsim 4 vjeçar; 3 gra j...

Lexo me shume

Programe te Vecanta

Duke qenë se gratë e dënuara përballen me shumë probleme ekonomike, familjare, mungesa e fëmijëve, nga ana e punonjësve të edukimit në të dy institucionet ku ndodhen gra bëhet një punë më e specifikuar....

Lexo me shume

Programi Ditor i Grave

Programi i Aktiviteteve në Regjimin e Grave...

Lexo me shume

Takimi me Fëmijët

Gratë të cilat ndodhen në institucionet penale dhe kanë fëmijë, ligji i mundëson që të takojnë fëmijët e tyre të paktën 4 herë në muaj. Ndërsa nënat që f&e...

Lexo me shume