Takimet me familjaret

Takimet me Familjarët

Takimet e të dënuarve realizohen 4 herë në muaj në ambiente të posaçme, por me leje të titullarit të institucionit mund të bëhen edhe në ambiente të veçanta si stimul pë...

Lexo me shume

Sendet e Lejuara

1. Të burgosurit i lejohet të mbajë me shpenzimet e veta veshje dhe sende personale, sipas përcaktimeve në rregulloren e brendshme të burgut. 2. Në ambientet e brendshme të burgut nuk lejohet mbajtja dhe qar...

Lexo me shume

Procedurat

Me paraqitjen e kërkesës të interesuarit për takim me të burgosurin, verifikohet rregullsia e dokumentit të identifikimit dhe përputhja me personin, bëhet verifikimi i numrit të takimeve dhe sasisë së ushqimeve në"Librin e indeksit alfab...

Lexo me shume

Takimet Speciale

Të burgosurit kanë të drejtë të marrin ushqim dhe të takohen 4 herë në muaj me familjarët, të afërmit dhe miqtë e tyre....

Lexo me shume