Raporte dhe Studime

Analiza Vjetore 2018 - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Viti 2018 mund të konsiderohet si viti i sfidave dhe angazhimeve për reformimin e sistemit të burgjeve. Bazuar në prioritetet e Qeverisë Shqiptare janë hedhur baza të rëndës...

Lexo me shume

Analiza Vjetore 2017 - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Politika e Sistemit të Burgjeve dhe Paraburgimeve në vend është mbështetur në detyrimet e ndërmarra të Qeverisë Shqiptare dhe Ministrisë së Drejtësi...

Lexo me shume

Raport mujor prill 2016

Mbështetur në të dhënat e muajit prill 2016 në 23 Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në vend janë trajtuar 5769 persona, prej të cilë...

Lexo me shume

Analiza Vjetore e punës 2015

Reforma në Sistemin e Burgjeve mbetet padyshim një ndër elementet kryesore për funksionimin e shtetit të së drejtës. Duke kuptuar rënd&e...

Lexo me shume

Raport Mujor Janar 2016

Mbështetur në të dhënat e muajit janar 2016 në 23 Inst...

Lexo me shume
« para123pas »