Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Koordinator për të drejtën e informimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve: Senada Osmani


E-mail:   senada.osmani@dpbsh.gov.al
Tel:        +355 672346687
Adresa:  Rruga "Zef Serembe",Tufinë, Tiranë
Orari:     E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30.

              E Premte 08:00-14:00

 

 

 

 
   Format ankese drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit
   Format kërkese për informacion
   Ligji për të Drejtën e Informimit 119/2014