Për shtyrjen e konkursit të datës 18 Tetor

Për shtyrjen e konkursit të datës 18 Tetor

Testimi për pranimin e punonjësve të rolit bazë të sigurisë, i parashikuar me datën 18 Tetor, për arsye të situatës shendetësore të krijuar nga Covid 19 do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.